ZAMAWIAJĄCY

 

 

WYKONAWCA

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI DK16

 

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

 

 CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

 


   

Kalendarium

     W dniu 18 czerwca 2015r. został przekazany Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją projektową dla Wykonawcy.”


    „W dniu 15 czerwca 2015 została podpisana umowa na realizację Obwodnicy Ostródy w ciagu Drogi Krajowej nr 16 od km 9+800 do km 15+975,11 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Budimex S.A..